Snorfiets niet op rijbaan

ANWB: Verstandig besluit van Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdagavond (18 dec.)  tegen het plan gestemd om snorfietsen van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. Dat gold inclusief de daaraan verbonden lokale helmplicht.

De plannen om dit in Amsterdam mogelijk te maken waren in een vergevorderd stadium, maar zijn nu definitief van de baan. De Kamer was van mening dat er onveilige situaties zouden ontstaan omdat de snelheid van snorfietsen en het overige verkeer op de rijbaan te veel verschillen.

Verstandig besluit

De ANWB noemt dit een zeer verstandig besluit. De bond pleitte al langer tegen het voornemen om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen, met name vanwege de risico’s voor de verkeersveiligheid. 

Gerichte handhaving

De ANWB is van mening dat overlast door snorfietsers op de korte termijn moet worden aangepakt door gerichte handhaving van de verkeersregels. Op de langere termijn moet worden gekeken naar een aanpassing van de infrastructuur. In de hoofdstad - maar ook in andere steden - wordt zeer veel gefietst en die fietsers hebben niet genoeg ruimte. Daar moeten  oplossingen voor komen. De ANWB komt in de loop van 2015 zelf ook met voorstellen om die problemen het hoofd te bieden en wil daarmee een bijdrage leveren aan de discussie over oplossingsrichtingen.

Nieuwe inrichting ruimte

Gedacht kan worden een nieuwe inrichting van de ruimte in de binnenstad, die de fietsers de plaats geeft die ze verdienen. Dat moet ook soelaas bieden voor berijders van de populaire bakfietsen, racefietsers en elektrische fietsen. Een mogelijkheid is het invoeren van zogenoemde fietsstraten. Dit zijn straten, waar ook auto’s mogen rijden, maar waar fietsers de oudste rechten hebben.