ANWB: Aantal verkeersgewonden moet verder omlaag

Het aantal verkeersgewonden moet verder omlaag, stelt de ANWB in reactie op het aantal verkeersgewonden in 2013.

Woensdag 10 december maakte minister Schultz van verkeer in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat het aantal ernstig gewonden in het verkeer is gedaald van 19.500 in 2012 naar 18.800 in 2013. Een bescheiden daling van 3,6 %. Volgens de ANWB is er geen reden om nu achterover te leunen, de doelstelling van maximaal 10.600 verkeersgewonden in 2020 is nog ver weg. De bond moedigt de minister aan om met verdere maatregelen te komen om het aantal verkeersdoden én - gewonden fors terug te dringen.

Concrete voorstellen

De ANWB dringt al lang aan op maatregelen die zullen bijdragen aan een zichtbare afname van het aantal verkeersgewonden. Het baart de bond zorgen dat de jarenlange stijging van het aantal verkeersgewonden tot op heden niet heeft geleid tot concrete voorstellen om dat aantal omlaag te brengen. In haar brief aan de Tweede Kamer laat de minister bovendien opnieuw de optie open om de doelstelling van het aantal verkeersgewonden in 2020 bij te stellen. Dat zou de ANWB ten zeerste betreuren.

ANWB en verkeersveiligheid

De ANWB levert zelf ook een bijdrage aan een betere verkeersveiligheid. De bond ontplooit daarvoor diverse initiatieven zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar veilige wegen (EuroRAP), campagnes voor goede fietsverlichting en verkeerseducatieprogramma’s op scholen (Streetwise).

Meer over verkeersveiligheid