Bordjes voor meer duidelijkheid maximumsnelheid

Op verzoek van de ANWB gaan er langs de snelwegen bordjes komen om de maximumsnelheid aan te geven.

Al sinds de invoering van de extra snelheidslimiet van 130 km/h is er veel onduidelijkheid bij de weggebruikers over de geldende maximumsnelheid. De ANWB vroeg daarom om betere informatie hierover aan de weggebruikers. Door nu elke kilometer op een hectometerbordje de maximumsnelheid te vermelden, wordt aan deze wens tegemoet gekomen.

Verwarring

Al anderhalf jaar pleit de ANWB voor betere informatie over de maximumsnelheid. Uit het ANWB-meldpunt bij de invoering van de nieuwe maximumsnelheid bleek dat veel mensen door de vele snelheidswisselingen in verwarring zijn gekomen. Ondertussen heeft de minister al aangegeven te streven naar langere trajecten met dezelfde maximumsnelheid en zijn er kantelborden geplaatst indien er door de spitsstrook een andere maximumsnelheid geldt.

Meer duidelijkheid bij verzorgingsplaats

Ook bij het verlaten van een verzorgingsplaats zal toekomstig (uiterlijk vanaf september) duidelijker de op de hoofdrijbaan geldende maximumsnelheid worden aangegeven. Bij het verlaten van de verzorgingsplaats zal de weggebruiker een snelheidsbord zien staan met de geldende maximumsnelheid.


Snelheidswisselingen

De ANWB is blij dat er nu langs de snelweg extra informatie wordt geboden. Wel blijft de ANWB erop aandringen om versneld werk te maken van langere trajecten met een zelfde maximumsnelheid om zodoende de vele snelheidswisselingen te voorkomen. Daarnaast is het nodig dat ook in de navigatiesystemen de maximumsnelheid kloppend is. De ANWB zal goed in de gaten houden of de genomen maatregelen ook het gewenste effect hebben.

 

Eerder verschenen:

Nog steeds onduidelijkheid over maximumsnelheid (sept. 2013)