Verkeersveiligheid A15 wordt verbeterd

De ANWB is verheugd dat Rijkswaterstaat de verkeersveiligheid op de Gelderse A15 gaat verbeteren. Op deze snelweg met slechts twee rijstroken is zowel veel vrachtverkeer als personenverkeer, dat elkaar onbedoeld in de weg zit. Om te voorkomen dat dit regelmatig blijft leiden tot gevaarlijke situatie en ongevallen deed de ANWB eerder enkele voorstellen om de veiligheid te verbeteren.

De minister heeft nu toegezegd om in ieder geval het inhaalverbod voor vrachtwagens uit te breiden en de op- en afritten te verbeteren. Daarnaast komt er mogelijk op een deel van de A15 filedetectie door matrixborden te plaatsen. De ANWB is blij dat deze eerste stap naar een veiligere weg gezet wordt.

 

Twitter-oproep

Na een consultatie van de weggebruikers via een Twitter-oproep waar ruim 800 mensen op reageerden kwam de ANWB tot de conclusie dat deze weg eigenlijk aan het einde van haar capaciteit is. Omdat een wegverbreding niet snel te realiseren is, adviseerde de ANWB om voor de korte termijn ook enkele maatregelen te treffen. Zo stelde de ANWB voor om matrixborden in te zetten, de op- en afritten te verbeteren, het inhaalverbod voor vrachtverkeer uit te breiden en de maximumsnelheid te verlagen voor personenauto's. De minister heeft nu aangeven om een aantal van deze suggesties ten uitvoer te brengen.

Uitbreiding inhaalverbod

Op delen van de A15 zal de minister het inhaalverbod voor vrachtverkeer uitbreiden. Daarnaast wordt onderzocht of het bij in- en uitvoegstroken veiliger kan worden door wegmarkering aan te brengen die helpt om afstand te houden en door plotseling invoegen te voorkomen met een doorgetrokken streep. Voor het traject Tiel - Deil wordt gezocht naar geld om hier automobilisten te waarschuwen voor plotselinge files door matrixborden. De ANWB is verheugd dat deze maatregelen genomen worden, en hoopt dat de weg hiermee veiliger wordt. Indien dit nog onvoldoende blijkt te zijn, zal toch serieus gekeken moeten worden naar het uitbreiden van de matrixborden en het verlagen van de maximumsnelheid voor personenverkeer. Op de langere termijn blijft een wegverbreding gewenst.  

Eerder gepubliceerd:

ANWB: Verbeter verkeersveiligheid A15 op korte termijn

Weggebruikers over de A15

Oproep oorzaken ongelukken A15

Zie ook:

ANWB Verkeersinformatie

Twitter ANWB Verkeer