Stop automatische stijging verkeersboetes

De ANWB bepleit in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie dat er een einde komt aan de jaarlijkse prijsaanpassing van de verkeersboetes. Komend jaar wil de regering de verkeersboetes met 2,8 procent verhogen, terwijl de gemiddelde koopkracht van de Nederlanders juist daalt. De ANWB is niet tegen verkeersboetes om verkeersovertreders te straffen, maar vindt een automatische stijging van de boetes terwijl de koopkracht nu juist daalt, ongepast.

Twee jaar geleden werden een flink aantal verkeersboetes fors verhoogd. Sindsdien groeien alle boetes mee met de inflatie. De inflatie in 2013 wordt echter bijna voor de helft veroorzaakt door overheidsmaatregelen. De ANWB vreest dat de inflatiecorrectie van de verkeersboetes tot een jaarlijks prijsopdrijvend effect leidt en daarmee een nieuwe lastenverzwaring betekent voor de weggebruiker.

Recordopbrengst

In dit jaar wordt een recordopbrengst aan boetes verwacht. Dit komt vooral door de extra verhoging van de verkeersboetes met zo’n 15% in 2012 en daarnaast door de stijging van het aantal trajectcontroles. Boete-opbrengsten dienen echter niet bedoeld te zijn om een begroting sluitend te krijgen, maar om een verbeteren van de verkeersveiligheid te krijgen.

Verkeersveiligheid

De ANWB vindt verkeersveiligheid zeer belangrijk. Boetes moeten een middel zijn om de verkeersveiligheid te helpen verbeteren, niet om de staatskas te vullen. Een relatie tussen de hoge boete-opbrengsten en een verbetering van de verkeersveiligheid is echter niet te geven. De ANWB heeft dan ook het kabinet en Tweede Kamer verzocht om af te zien van deze verhoging van de verkeersboetes.

Brief van de ANWB aan minister van Veiligheid en Justitie (en afschrift aan Tweede Kamer).

Guido van Woerkom in uitzending Brandpunt van zondag 20 oktober 2013