ANWB: Zelfde maximumsnelheid voor langere trajecten

De ANWB roept de Tweede Kamer op om te zorgen voor langere trajecten met dezelfde maximumsnelheid. Sinds de invoering van de nieuwe maximumsnelheid van 130 kilometer per uur geven veel weggebruikers aan het vaak onduidelijk te vinden hoe hard ze mogen rijden. Een belangrijke reden hiervoor is dat er veel snelheidswisselingen zijn. De ANWB verzoekt om de snelheid pas te verhogen als er een langer stuk met dezelfde hogere snelheid ontstaat.

Sinds 1 september 2012 is de maximumsnelheid op de snelwegen 130 km/h, maar op lang niet al die trajecten is deze snelheid al verantwoord. Vanwege veiligheid, natuurbescherming of geluidsoverlast is op veel trajecten de snelheid nog beperkt. Stapsgewijs worden steeds meer beperkingen opgelost en kan de maximumsnelheid verhoogd worden. Dit gebeurt nu echter soms in dergelijk kleine stapjes dat er een lappendeken aan verschillende maximumsnelheden ontstaat.

Verwarrend

Als op een traject van slechts enkele kilometers de snelheid wordt verhoogd, is dit meer verwarrend dan dat het tot reistijdwinst leidt. Een voorbeeld hiervan is de A4 vanaf de Schipholtunnel tot op de A44. Voorheen ging de maximumsnelheid kort na de Schipholtunnel van 100 naar 120 en kon dan tot en met de A44 deze snelheid aangehouden worden. Nu gaat de snelheid na de Schipholtunnel van 100 naar 120, vervolgens naar 130, voor het knooppunt Burgerveen naar 100 en vervolgens op de A44 weer naar 120. En dat allemaal om ongeveer zeven kilometer 130 te mogen rijden.

Peiling

Op basis van een ANWB-peiling over de ervaringen van de weggebruikers met de nieuwe maximumsnelheid ligt er nu een voorstel in de Tweede Kamer om te zorgen voor langere trajecten met een zelfde maximumsnelheid. De ANWB heeft per brief alle woordvoerders van de Kamerfracties opgeroepen om voor dit voorstel te stemmen. Vermoedelijk zal over zo’n twee weken de stemming plaatsvinden.

Zie ook:

Nog steeds onduidelijkheid over maximumsnelheid (sept. 2013)