Slecht besluit autoverbod gemeenteraad Utrecht

De ANWB vindt het een slecht besluit van de gemeenteraad van Utrecht om dieselpersonenauto’s met de zogenoemde euro-norm 2 (ouder dan 13 jaar) te verbieden in het centrum van de stad. Gelukkig heeft de gemeenteraad wel afgezien om ook oude benzineauto’s te verbieden.

Naar schatting van de ANWB worden een paar honderd inwoners van de binnenstad vanwege deze maatregel gedwongen hun auto te verkopen of de auto buiten het centrum te gaan parkeren.

De reden voor het verbod is dat op enkele plaatsen de luchtkwaliteit in het Centrum niet voldoet aan de Europese eisen. Naar de mening van de ANWB zijn er betere en voor de burgers veel minder ingrijpende maatregelen mogelijk zoals het inzetten van zero emissie bussen. Ook daarmee krijgen inwoners van Utrecht schonere lucht.

Wildgroei

De ANWB vreest voor wildgroei van verboden en maatregelen als de grote steden op eigen houtje autoverboden gaan invoeren. Bewoners worden snel onnodig op extra kosten gejaagd en het doet een grote aanslag op de gastvrijheid van de inwoners in het centrum, die moeten straks eerst aan hun bezoek vragen wat voor euroklasse hun auto heeft . Als deze niet voldoet kunnen ze niet komen. Voor toeristen uit het buitenland wordt het al snel een erg onduidelijke en vervelende situatie.

De ANWB heeft zich ingezet om de import van oude, relatief vervuilende auto’s uit het buitenland tegen te gaan. Hiervoor zijn de regels voor de motorrijtuigenbelasting aangepast. De invoer is daarna nagenoeg gestopt. Doordat de auto’s steeds schoner worden en er ook veel andere maatregelen genomen worden is de luchtkwaliteit al aanzienlijk verbeterd, ook in Utrecht.

Amsterdam geen autoverbod, Rotterdam nog niet bekend

Gelukkig heeft de gemeenteraad van Amsterdam recent besloten geen autoverbod in te voeren maar extra in te zetten op andere, effectievere maatregelen. In Rotterdam loopt de discussie over een autoverbod nog. De ANWB hoopt dat ook de gemeenteraad van Rotterdam het goede voorbeeld van Amsterdam zal volgen.