Maak werk van omleidingsroutes

De ANWB wil dat omleidingsroutes meer gebruikt gaan worden bij verstoringen op de snelwegen. Op die manier kunnen reistijden beter betrouwbaar worden, ook als een weg gestremd is door bijvoorbeeld plotseling onderhoud of een ongeval.

Voor veel trajecten op het snelwegennet bestaan al omleidingsroutes (aangeduid met een ‘u’). Deze routes gaan vaak over provinciale wegen en zijn niet in alle gevallen geschikt om grotere hoeveelheden verkeer te kunnen verwerken indien dat incidenteel nodig is. De ANWB wil dan ook dat deze omleidingsroutes nog eens goed bekeken worden en eventueel aangepast worden of uitgebreid worden met maatregelen die de doorstroming bevorderen zoals een langere periode met groen licht, meer opstelvakken en eventueel ongelijkvloerse kruisingen (voor fietsers).

Aanwezigheid omleidingsroute

Daarnaast zou het goed zijn als weggebruikers beter gewezen worden op de aanwezigheid van een omleidingsroute. Dit kan in de eerste plaats door de informatie hierover inzichtelijk en openbaar te maken. Daarnaast zou op de borden boven en langs de snelwegen hier actief op gewezen kunnen worden.

Navigatiesysteem

Nu worden weggebruikers steeds vaker omgeleid door hun navigatiesysteem. Hierdoor kan het voorkomen dat veel mensen door bewoond gebied rijden met overlast tot gevolg. Door te zorgen voor goede omleidingsroutes kunnen deze negatieve gevolgen van een alternatieve route zoveel mogelijk beperkt worden.

Afstemmen

Door snelwegen en N-wegen beter op elkaar af te stemmen kunnen de reistijden beter betrouwbaar worden. De ANWB maakt zich al lang sterk voor een samenhangend en betrouwbaar wegennet waarbij weggebruikers bij een verstoring een alternatieve route kunnen volgen. Door dit voorstel onder de aandacht te brengen bij een aantal politieke partijen hoopt de ANWB dat dit idee ook door de minister omarmd gaat worden.