ANWB: Extra ambitie verkeersveiligheid nodig

De Nederlandse overheid heeft extra ambitie nodig voor de aanpak van de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersslachtoffers, met name het aantal verkeersgewonden, stijgt in Nederland. Elke dag vallen in Nederland maar liefst twee doden en vijftig gewonden in het verkeer. Dit veroorzaakt onnoemelijk leed en kost de maatschappij jaarlijks ruim €12,5 miljard (ziektekosten, revalidatie, schade aan voertuigen) Tegelijkertijd investeert de overheid steeds minder in verkeersveiligheid.

De ANWB vindt dit onacceptabel. Volgens de ANWB wordt het hoog tijd dat de minister van Infrastructuur en Milieu haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor een aanpak waarmee het aantal verkeersslachtoffers structureel wordt teruggedrongen. De bond pleit voor aanpak bestaande uit maatregelen die kunnen rekenen op draagvlak bij de weggebruiker én die een gunstige kosten/batenverhouding hebben. De huidige Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is verre van toereikend, vindt de ANWB.

Inspanning gevraagd van iedereen

Volgens de ANWB vergt een veiliger verkeer inspanningen van iedereen; overheden en weggebruikers. De minister van Infrastructuur en Milieu moet daar wat de bond betreft echter wel de regie in nemen gezien de landelijke doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid.

Minister ver verwijderd van doelstelling

De minister heeft tot doel dat er maximaal 500 doden en 10.600 gewonden in het verkeer mogen vallen in 2020. In 2012 stond de teller op 650 verkeersdoden en ruim 20.000 verkeersgewonden. De daling van het aantal verkeersdoden stagneert de laatste 3 jaar na een jarenlange daling. Het aantal verkeersgewonden stijgt zelfs met gemiddeld 1000 gewonden per jaar. Niet alleen is de minister dus nog ver verwijderd van haar doelstelling, het lijkt er bovendien op dat deze geheel uit beeld raakt.

Investeringen lopen terug

De ANWB constateert tegelijkertijd dat de investeringen in verkeersveiligheid in de Rijksbegroting teruglopen. Werd er in 2012 nog € 23 miljoen gereserveerd voor verkeersveiligheid, in de plannen voor 2014 is dat bedrag inmiddels teruggelopen tot €19 miljoen.

Activiteiten

De ANWB onderneemt zelf tal van activiteiten, zoals bijdragen aan het verbeteren van verkeersveiligheid op 80 kilometerwegen, waarmee over een periode van 20 jaar naar schatting ruim 10.000 slachtoffers minder zouden vallen. De ANWB zou graag zien, dat de bevindingen uit dit onderzoek als uitgangspunt worden gebruikt voor de verbetering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen.

Meer over verkeersveiligheid:

Verkeersveiligheid

Tekens op de weg

ANWB wil de helft minder verkeersslachtoffers in 2020