ANWB en Rijkswaterstaat blij met nieuwe borden bij spitsstroken

De borden bij de spitsstroken zijn aangepast. De dubbele onderborden bij spitsstroken (‘bij gesloten spitsstrook’ en ’06-19h’) zijn vervangen door de vernieuwde spitsstrookborden. Deze borden geven de juiste snelheid aan bij een open dan wel bij een gesloten spitsstrook. Van 1 september 2012 tot april 2013 werd deze functie vervuld door tijdelijke borden.

Oude en nieuwe situatieOm technische en logistieke redenen was dat bij de verhoging van de maximumsnelheid op 1 september 2012 niet haalbaar. Daarom heeft RWS vanaf het begin besloten om met tijdelijke borden te werken.

Dubbele onderborden

Deze tijdelijke dubbele onderborden horen vanaf nu tot het verleden, omdat de spitsstrookborden (ook wel kantelwalsborden of rotatiepanelen genoemd) vanaf nu de benodigde informatie, inclusief het tijdvenster (06-19h), weergeven.

Zowel Rijkswaterstaat als ANWB zijn blij dat de dubbele onderborden tot het verleden behoren. Dit gezien de vele meldingen van weggebruikers die bij beide partijen hierover zijn binnengekomen. Voor de ANWB was deze situatie ondermeer reden om een meldpunt te starten. De reacties die hier binnenkwamen, heeft de ANWB aan de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

Alleen de afwijking

Snelheidsborden geven alleen afwijkingen aan van de maximumsnelheid. De aanpassing aan spitsstrookborden was nodig, omdat sinds 1 september 2012 een maximale snelheid geldt van 130 km/h.  Het getal ‘120’ en het tijdvenster ’06-19h’ kwamen echter niet voor op de oude spitsstrookborden. Tot 1 september 2012 was 120 immers de maximumsnelheid en bestonden er geen tijdvensters.

Tijdrovend

Het aanpassen van deze borden was een tijdrovende operatie. Niet alleen de borden moesten namelijk worden aangepast, maar ook de achterliggende techniek in de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen en de aanpassingen verricht.

Ook voor de toekomst geldt: 130 km/h is de norm. Als er ruimte is vanuit oogpunt milieu/natuur en het kan met oog op ontwerp van de weg, gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat de trajecten waar je 130 mag rijden steeds langer worden en het beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.