Verkeersboete moet bijdragen aan de verkeersveiligheid, niet aan andere doeleinden.

Onlangs werd bekend dat de overheid dit jaar ongeveer 30% meer inkomsten heeft uit bekeuringen dan in 2012. Vooral de trajectcontroles op de A4 en A2 leverden de schatkist veel extra geld op.

De ANWB vindt dat verkeerscontroles en verkeersboetes moeten bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij moet een boete een educatieve functie hebben; de automobilist moet zich door de bekeuring bewust worden dat hij een fout heeft gemaakt die de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

  • ANWB vindt dat de aandacht voor wat betreft snelheidscontroles teveel ligt op autosnelwegen. Autosnelwegen zijn veilige wegen;  er zijn geen conflicten met langzaam verkeer, iedereen rijdt, met ongeveer dezelfde snelheid, in dezelfde richting. Zie onderstaand diagram. Het is beter meer aandacht te geven aan de 50 en 80 km wegen die nog steeds het onveiligst zijn en aan de woonwijken waar snelheid de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers bedreigt.
  • ANWB is wel voorstander van trajectcontroles; weggebruikers hebben de kans om een moment van onzorgvuldigheid te corrigeren. Niet onzorgvuldigheid moet worden bestraft, maar systematisch te snel rijden. Trajectcontroles zijn echter meer op hun plaats op de genoemde 80 km wegen.
  • Verder moet er een educatieve werking uitgaan van de boete, dus de bekeuring moet vlot na de overtreding op de deurmat liggen. Ook moet de overtreder snappen dat hij iets verkeerd heeft gedaan.
  • ANWB vindt duidelijke en adequate bebording essentieel. Geen ingrijpende snelheidsbeperkingen bij wegwerkzaamheden die stilliggen of zelfs al lang voorbij zijn. Dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van borden die er wel toe doen. Bovendien moeten borden begrijpelijk zijn en logisch. Het wegontwerp en de maximum snelheid moet dus met elkaar in overeenstemming zijn. De meeste leden willen zich houden aan de maximum snelheid, maar dan moet die wel logisch zijn en ze moeten kunnen weten welke limiet geldt.

Toelichting onderstaande grafiek:
Door de politie geregistreerde aantallen slachtoffers (dodelijk en ziekenhuisopname) over 2011 per 4 snelheidsregimes (50 km/u, 80 km/u, 100 km/u en 120 km/u). Geïndexeerd, waarbij 50 km wegen op 100 zijn gesteld.
Bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON)