ANWB pleit voor verbeteringen wegennet rond Den Haag en Rotterdam

Regelmatig komt door een incident het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam volledig vast te staan. Dan wordt duidelijk dat er geen of weinig mogelijkheden zijn om het verkeer in beweging te houden en over alternatieve routes om te leiden. Reizigers belanden in langdurige files.

Ondanks dat de afgelopen jaren de dagelijkse files flink zijn afgenomen, blijven de reistijden voor zowel het vrachtverkeer als het personenverkeer door incidenten onbetrouwbaar. Dat is een grote bron van irritatie bij de weggebruikers.

Slimme en goedkope ingrepen

Om dit op te lossen pleit de ANWB niet voor grote investeringen in nieuwe wegverbindingen. De ANWB denkt dat met slimme en relatief goedkope ingrepen de situatie in de regio Den Haag-Rotterdam sterk kan verbeteren. Bijvoorbeeld de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, opwaardering van provinciale wegen als de N470, aanleg van extra P+R voorzieningen en verbreding van sommige op- en afritten.

 Alternatieve routes bij stremmingen

De ANWB stelt voor in de oksel van knooppunt Gouwe een nieuwe verbinding te maken, waardoor het verkeer vanaf de A20 direct richting Den Haag kan en vanaf de A12 vanuit Den Haag direct richting Rotterdam. Met deze nieuwe lussen ontstaat een alternatieve route bij stremmingen op de A13 en A4 Den Haag- Rotterdam.

Bij stremmingen op de A13 en A12 kan de N470 (Delft-Zoetermeer) een grotere rol spelen als deze bestaande verbinding tussen Rotterdam en den Haag een opwaardering krijgt. Ook een opwaardering van de veilingroute door het Westland helpt bij het ontlasten van het wegennet bij stremmingen tussen Rotterdam en Den Haag. De ANWB stelt verder voor de overstapmogelijkheden van auto op trein of tram te verbeteren met nieuw aan te leggen P+R stations in de regio. Bijvoorbeeld in het Forepark.

Partijprogramma's

De ANWB hoopt dat de politieke partijen in de betrokken gemeenten en stadsregio’s in de provincie Zuid Holland in hun partijprogramma’s de verbeteringsvoorstellen voor het wegennet opnemen. De partijprogramma’s  worden in deze periode opgesteld.

 

Het volledige ANWB-plan om het wegennet te verbeteren is te zien op www.anwb.nl/robuust

Verkorte versie ANWB-visie