Veel zorgen over onverlichte snelwegen

Veel weggebruikers maken zich zorgen over de onverlichte snelwegen in de late avond en nacht. De ANWB dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om zo snel mogelijk in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de bezuinigingsmaatregel om de verlichting uit te zetten. Een financiële besparing die ook tot milieuwinst leidt klinkt prachtig, maar mag volgens de ANWB niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid

Verlichting uit op snelwegenIn de afgelopen tijd heeft de ANWB meerdere zorgen onder de aandacht van Rijkswaterstaat gebracht. Zo zou de verlichting op sommige wegen te vroeg uitgezet worden, terwijl het nog redelijk druk op de wegen is. Daarnaast is het wenselijk dat de verlichting bij pechgevallen, ongelukken en slecht weer handmatig vanuit de verkeerscentrale aangezet kan worden. En ook zou de verlichting bij op- en afritten beter gedempt kunnen branden om wel goed zicht te hebben zonder plotselinge verblinding.

De ANWB dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om snel iets te gaan doen met deze zorgpunten. Een goede evaluatie van deze maatregel is nodig, en daarbij is het nuttig om ook de ervaringen van de weggebruikers te betrekken. Binnenkort verwacht de ANWB een reactie van Rijkswaterstaat hierop te krijgen.  

Eerder verschenen: ANWB wil in gesprek over verlichting snelwegen