Weggebruikers over de A15

Grote betrokkenheid weggebruikers

De ANWB heeft na haar oproep aan de weggebruiker de afgelopen dagen ongeveer 800 mails ontvangen met opmerkingen, suggesties, analyses en beschrijvingen over de verkeers(on)veiligheid op de A15 Gorinchem - Nijmegen. Opvallend is de betrokkenheid van de inzenders en hoe gedetailleerd zij inzicht geven over de gang van zaken op deze snelweg.

Met wat zij beschrijven wijst alles er op  dat de weg aan de grens van zijn capaciteit zit. Op de rechterstrook zit de weg vol met vrachtverkeer; de linkerstrook wordt gevuld met personenauto’s. Deze maximale belasting heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. 

Spookfiles

In een overbelaste situatie zijn minieme verstoringen al voldoende om uit het niets plotseling files te laten ontstaan: de zogenaamde spookfiles of hamonicafiles. In zo’n onverwachte file doen zich gemakkelijk kop- staartaanrijdingen voor. Hoe kleiner de volgafstand tussen de voertuigen, hoe groter de kans is op een aanrijding. Houden weggebruikers echter wel afstand dan wordt het gat vaak direct opgevuld door verkeer dat van de rechter rijstrook komt.

Veel weggebruikers geven aan dat zij zelf een aanrijding op de A15 bij herhaling slechts ternauwernood hebben kunnen voorkomen.  Eveneens wordt gesignaleerd dat het vrachtverkeer er zeer druk is en dat de vrachtwagenchauffeurs korte volgafstanden aanhouden (treintjes). Hierbij moet bedacht worden, dat  de gevolgen van aanrijdingen met vrachtwagens uiteraard aanzienlijk groter zijn dan met personenauto’s.

Matrixborden

Een extra complicerende factor is, dat het zicht op plotselinge files afneemt bij hoogteverschillen in de weg (viaducten). Dit wordt op veel snelwegen ondervangen met matrixborden, maar op de A15 is dit niet het geval. Daarom wordt de plaatsing van matrixborden langs de A15 veelvuldig als suggestie aangedragen.

 

 

Inhaalverbod vrachtauto's

Hoewel er op deze weg in de spits een inhaalverbod voor vrachtwagens geldt, houden sommige chauffeurs zich daar niet aan. Inhalende vrachtwagens zorgen ervoor dat het overige verkeer plotseling afremt, wat de beruchte spookfiles tot gevolg kan hebben. Velen pleiten daarom voor betere handhaving en zelfs voor uitbreiding van het inhaalverbod.

 

Het vervolg

De ANWB zal de inbreng van de weggebruikers volgende week bespreken met Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen om te bezien hoe er met in acht neming van de inbreng van de weggebruikers tot oplossingen gekomen kan worden. Aan hen zullen we ook vragen om voor de komende tijd waarschuwingsborden voor plotselinge filevorming langs de weg te zetten.

Tips voor rijden op de A15

Maar ook voor u hebben we enkele tips als u op de A15 rijdt.

 

  • Ondanks dat de weg redelijk saai lijkt, zijn er continu veiligheidsrisico’s; blijf dus alert.
  • Houd de zonnebril bij de hand; tijdens de spits staat de zon vaak precies in de kijkrichting.
  • En gun elkaar de ruimte op de weg.
  • Houd afstand tot uw voorligger zodat remmen mogelijk blijft.
  • Waarschuw in geval van nood het achteropkomende verkeer met de knipperlichten (alarmlichten).

Zie ook:

ANWB Verkeersinformatie

Twitter ANWB Verkeer