ANWB: Verbeter verkeersveiligheid A15 op korte termijn

Het Gelderse deel van de A15 (Gorinchem - Nijmegen) zit aan het einde van de capaciteit en het is duidelijk dat de personenauto’s en vrachtwagens elkaar onbedoeld in de weg zitten. Verschil in snelheid en in rijgedrag leidt geregeld tot gevaarlijke situaties en ook tot (ernstige) ongevallen. 

De ANWB heeft de ervaringen van de gebruikers samengevat en voorstellen geformuleerd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Deze zijn besproken met de belangenbehartigers van het vrachtverkeer en onder de aandacht gebracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Op korte termijn maatregelen

De enorme hoeveelheid verkeer vraagt op de langere termijn een verbreding van de weg. Gelet op de verkeersveiligheid  kan daar niet op gewacht worden en de ANWB stelt voor om op korte termijn matrixborden in te zetten, de op- en afritten te verbeteren, het inhaalverbod uit te breiden en de maximumsnelheid te verlagen voor personenauto’s.

Door op- en afritten te verlengen, opritten te voorzien van doseersystemen en de wegmarkering aan te passen kan plotseling remmen worden voorkomen. Dit leidt makkelijk tot kop-staartbotsingen. Daarnaast pleit de ANWB voor het verkleinen van snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers. Dat wordt bereikt  als de maximumsnelheid van de personenauto’s wordt verlaagd in combinatie met een uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens.

De  ANWB hoopt dat de minister in beantwoording van Kamervragen met maatregelen komt om de verkeersveiligheid op de A15 snel te verbeteren.

Deskundige reacties gebruikers

Gebruikers van de A15 hebben massaal gehoor gegeven aan een Twitter-oproep die de ANWB begin augustus stuurde. Meer dan 800 mensen boden met hun zeer uitgebreide en deskundige reacties een goed inzicht wat er op het Gelderse deel van de A15 aan de hand is.

Zie ook:

ANWB Verkeersinformatie

Twitter ANWB Verkeer