ANWB pleit voor verbeteringen wegennet rond Amsterdam

Geregeld komt door een incident het verkeer ergens rond Amsterdam volledig vast te staan. Dan wordt duidelijk dat er geen of weinig mogelijkheden zijn om het verkeer in beweging te houden en over alternatieve routes om te leiden. Reizigers belanden in langdurige files.

Ondanks dat de afgelopen jaren de dagelijkse files op de structurele knelpunten flink zijn afgenomen, blijven de reistijden rond Amsterdam voor zowel het vrachtverkeer als het personenverkeer door incidenten onbetrouwbaar. Dat is een grote bron van irritatie.

 

Slimme en goedkope ingrepen

Om dit op te lossen pleit de ANWB niet voor grote investeringen in nieuwe wegverbindingen. De ANWB denkt met slimme en relatief goedkope ingrepen de situatie rond Amsterdam sterk kan verbeteren. Bijvoorbeeld de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, opwaarderen van een provinciale weg en aanleg van extra P +R voorzieningen.  

Alternatieve routes bij stremmingen

Zo pleit de ANWB om bij knooppunt de Hoek de ontbrekende verbinding tussen de A4 en A5 in beide richtingen te maken. Stremmingen op de A9 tussen Raasdorp en Badhoevedorp en stremmingen tussen Schiphol en Amsterdam kunnen dan gemakkelijker worden opgevangen.

Ook een opwaardering van de provinciale weg N235 (Amsterdam – Purmerend) helpt bij stremmingen op de snelwegen aan de noordkant van Amsterdam, verder vraagt de ANWB onderzoek naar de levensvatbaarheid van een veerverbinding tussen Almere en Amsterdam, als alternatief bij stremmingen op de A1. Ook ziet de ANWB mogelijkheden voor de ontwikkelingen van zes P+R Plus plekken waar van de auto kan worden overgestapt op de trein richting stad op plaatsen als Almere Poort, Weesp, Holendrecht en Schiphol-Noord.

Partijprogramma's

De ANWB hoopt dat de politieke partijen van de betrokken gemeenten en stadsregio in de provincie Noord-Holland in hun partijprogramma’s de verbeteringsvoorstellen voor het wegennet zullen opnemen. De partijprogramma’s  worden in deze periode opgesteld.

 

Het volledige ANWB-plan om het wegennet rond Amsterdam te verbeteren met kaartmateriaal en een uitleg over het principe van een robuust wegennet dat de ANWB met TNO heeft ontwikkeld is te zien op www.anwb.nl/robuust

Verkorte versie ANWB-visie