Meningen weggebruikers A15

Problemen en oplossingen

Problemen

De ANWB heeft de ervaringen van de weggebruikers op de A15 in kaart gebracht:

 • De weg is overbelast, oftewel: erg druk. Het vele vrachtverkeer leidt tot ‘treintjes’ op de rechterrijstrook.
 • Weggebruikers houden kort afstand tot elkaar.
 • Drukte op beide rijstroken leidt tot onrust in de verkeersstromen bij rijstrookwisselingen en tot spookfiles.
 • Door hoogteverschillen in het wegverloop zijn de files vaak niet tijdig te zien.
 • Het inhaalverbod voor vrachtverkeer geldt niet altijd en wordt niet gehandhaafd.
 • De snelheidsverschillen zijn groot.
 • De A2 en de A50 hebben geen capaciteitsproblemen meer en fungeren niet meer als 'filter' voor de A15. De invoeg van de A2 op de A15 geeft files met risico’s aan de staart.
 • Er zijn een aantal drukke op- en afritten die invloed hebben op de hoofdstroom
 • Op enkele plekken is de weg smal door ontbreken van vluchtstroken en door obstakels langs de weg (ter hoogte van de sluizen bij Tiel).
 • Weggebruikers zijn soms druk bezig met andere dingen (bellen, mailen e.d.).
 • De weg is saai, maar hobbelt wel.
 • De weg gaat oost-west waardoor er geregeld last is van laagstaande zon.
 • Trein op Betuwelijn leidt de aandacht af van de weg.

Mogelijke oplossingen

Op de lange termijn is uitbreiding van de wegcapaciteit van dit deel van de A15 wenselijk. De drukte en de samenstelling van het verkeer vragen daarom. Verbreding biedt het met name het vrachtverkeer meer ruimte om in te halen waardoor er minder colonnes van vrachtwagens op de rechterrijstrook worden gevormd. Ook het personenverkeer op de linkerrijstrook zal minder hinder ondervinden door langzamere inhalers. Het in- en uitvoegen bij op- en afritten wordt dan weer makkelijker.

Uitbreiding van de capaciteit vraagt om lange(re) procedures en om financiële middelen die de overheid niet heeft voorzien. Daarom wil de ANWB vooral ook op kortere termijn graag een aantal verbeteringen zien. Gewenste verbeteringen zijn:

 • Gebruik matrixborden om te waarschuwen voor een file. Vooral bij knooppunt Deil (verbindingsweg  tussen A2 en A15) kan dit erg nuttig zijn.
 • Verbeter de op- en afritten door deze te voorzien van toeritdosering (stoplicht), langere op- en afrit, doorgetrokken streep en wegmarkering die oproept om afstand te houden).
 • Onderzoek of het verlagen van de maximale snelheid tot 120 km/h voor de tijdelijke situatie een bijdrage levert aan de veiligheid.
 • Breid het inhaalverbod voor vrachtwagens uit.
 • Zorg voor goede handhaving op inhaalverbod, snelheid en afleiding.
 • Weggebruikers kunnen zelf ook beter alert zijn: zorgen voor passende afstand tot elkaar, waarschuw elkaar bij plotselinge filevorming (alarmlichten) en zorg voor een zonnebril bij de hand.