Aandacht voor verkeersdoden blijft nodig

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Er verongelukten vorig jaar 650 mensen in het Nederlandse verkeer, 11 minder dan in 2011. Dat meldde het CBS woensdag.

 Vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers vielen er minder dodelijke verkeersslachtoffers. In 2012 kwamen er 29 jongeren om in het verkeer, in 2011 waren dat er 45. Het aantal verkeersdoden is sinds 2006 met 19,9 procent afgenomen, aldus het CBS.

Bron: ANP

Reactie ANWB

Meer ambitie nodig voor reductie aantal verkeersdoden

De ANWB maakt zich ernstig zorgen over het grote aantal verkeersslachtoffers. Het aantal verkeersdoden blijft vrijwel onverminderd hoog. Bovendien neemt het aantal verkeersgewonden al jaren flink toe. De ANWB vindt dat de minister van I&M meer ambitie moet tonen om het aantal verkeersdoden én -gewonden terug te dringen en vraagt de minister om met een plan te komen.

Volgens de ANWB is er nu actie nodig om het tij te keren. Volgens de bond dreigt de ambitie van de minister om te komen tot maximaal 500 verkeersdoden in 2020 ver uit zicht te raken. Van de huidige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, is volgens de bond onvoldoende duidelijk welk effect die moeten sorteren. De bond roept de minister dan ook op om met een duidelijke aanpak te komen. De ANWB vindt dat daar in ieder geval in moet worden opgenomen:

1. Heldere doelen (streefcijfers) die gekoppeld worden aan een specifieke en meetbare aanpak.
2. Betere registratie van ongevallen.
3. Aandacht voor ongevallen binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen.

Ook moeten volgens de ANWB gerichte maatregelen worden genomen om het sterk stijgende aantal verkeersgewonden terug te dringen. Dat aantal steeg van 16.000  in 2006 tot 20.000  in 2011. Verkeersongevallen veroorzaken veel leed. Daarnaast kost dit de maatschappij € 12 à 15  miljard per jaar.