ANWB begint meldpunt onduidelijke snelheden

De ANWB heeft een meldpunt geopend waar automobilisten hun ervaringen met de nieuwe snelheden die vanaf nu gelden kwijt kunnen. De ANWB verwacht dat voor veel automobilisten het niet altijd duidelijk is hoe hard ze mogen rijden. De vraag is of de nieuwe aanduidingen duidelijk zijn. De ANWB biedt via 130@anwb.nl de mogelijkheid om opmerkingen daarover door te geven.

Het nieuwe 130 km/h bord

Met de komst van de nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur veranderen op veel snelwegen de snelheidsbordjes. Bij de huidige 130-wegen zullen borden verdwijnen en bij 120-wegen zullen ze verschijnen.

Bovendien wordt door nieuwe onderborden een aantal uitzonderingen toegevoegd aan de limieten, zoals aangepaste snelheden overdag of juist in de nacht. De regel is dat er maximaal 130 km gereden mag worden, maar op het merendeel van de wegen is een uitzondering van kracht.

Eerste reacties via het meldpunt

De eerste dag zijn ruim 1000 meldingen binnengekomen over de nieuwe maximumsnelheden. De meningen over de invoering van 130 km/h verschillen duidelijk. Sommige mensen blijken zelfs nog helemaal niet op de hoogte te zijn van de verhoging van de maximumsnelheid. De verwondering dat er slechts op een beperkt aantal wegdelen 130 gereden kan worden is duidelijk aanwezig, weggebruikers signaleren dat er erg veel verschillende maximumsnelheden gelden waardoor ze niet altijd meer weten waar ze aan toe zijn. Zeker in combinatie met onderborden met tijdsbepaling en/of mededeling over de spitsstrook is het voor veel mensen nu nog onduidelijkheid.

Mail naar de ANWB

Om te achterhalen hoe de weggebruikers tegen dit nieuwe systeem aankijken en wat zij ervan vinden, kunt u de ANWB mailen met uw opmerkingen. Via 130@anwb.nl kan melding worden gemaakt van onduidelijke situaties en kan er een mening gegeven worden over deze maximumsnelheden.

De ANWB zal de opmerkingen op het meldpunt inventariseren en te zijner tijd aanbieden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Mail naar 130@anwb.nl