Reactie ANWB op bezuiniging infrastructuur

Leg rekening van bezuiniging infrastructuur niet in toekomst

In het regeerakkoord wordt wederom een flinke greep van 250 miljoen in het Infrastructuurfonds gedaan. In twee jaar tijd is dit de vijfde keer dat tekorten op de algemene begroting met geld uit het Infrastructuurfonds worden gefinancierd. Daardoor kan in totaal 830 miljoen per jaar minder aan infrastructuur worden besteed.

Het Infrastructuurfonds lijkt hiermee als grabbelton gevonden te zijn met ongewisse effecten op doorstroming en verkeersveiligheid. De ANWB begrijpt dat er bezuinigd moet worden, maar waarschuwt dat dit niet ten koste mag gaan van een robuust wegennet en van de veiligheid.

Een deel van de bezuinigingen moet behaald worden door voortaan langer te wachten met het onderhoud aan bruggen, door reizigers onderweg minder te informeren, door meer onderhoud overdag te laten plaatsvinden en door minder matrixborden op te hangen boven de weg.

Voor het overgrote deel van de bezuinigingen is echter nog niet bekend waar deze behaald zullen moeten worden. Voor de ANWB is het duidelijk dat verdere bezuinigingen op onderhoud zeer onwenselijk zijn en op termijn tot hoge kosten zullen leiden.

Tot slot hoopt de ANWB dat de regering, zodra er tekenen van economisch herstel zijn, ook weer extra in infrastructuur gaat investeren. Een haperende infrastructuur kan economisch herstel anders in de weg komen te staan.

De ANWB heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.