Van 80 naar 100

De snelheid in de 80 kilometerzones op de A12 (bij Voorburg), de A10 West (bij Amsterdam) en de A13 (bij Rotterdam-Overschie) gaat per 2 juli definitief omhoog naar 100 kilometer per uur.

Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen dinsdag 26 juni in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de minister blijkt uit onderzoek dat de effecten van de snelheidsverhoging wat betreft luchtvervuiling en geluidsoverlast te verwaarlozen zijn. Daarom kan de verhoging gewoon worden ingevoerd. De steden waren nog niet overtuigd van de argumenten van de minister en hadden vooralsnog tegen het opheffen van deze 80 kilometerzones gepleit.

De SP en GroenLinks willen in de Tweede Kamer met Schultz overleggen over haar besluit. De partijen willen met een motie afdwingen dat de snelheid in de zones niet omhoog gaat.

ANWB: snelheid naar 100 mits luchtkwaliteit niet wordt geschaad

De ANWB vindt dat de 80-km/u-zones bij grote steden kunnen worden afgeschaft mits de luchtkwaliteit blijft voldoen aan de geldende normen. Bovendien moet de overheid volgens de ANWB de komende jaren de concentraties luchtverontreiniging consequent blijven meten om te zien of in 2015 op alle plaatsen voldaan wordt aan de Europese normen voor schone lucht.

De ANWB is van mening dat de 80 km-zones de afgelopen 10 jaar nuttig zijn geweest om ernstige luchtverontreiniging langs stedelijke snelwegen te voorkomen. Toch deelt de bond de visie van minister Schultz dat de maximumsnelheid op deze trajecten weer naar 100 km/u kan, nu de luchtkwaliteit is verbeterd en naar verwachting de komende jaren verder verbetert doordat personen- en vrachtauto's steeds schoner worden. Een maximumsnelheid van 100 km/u op snelwegen langs steden is duidelijker voor weggebruikers en bevordert de doorstroming en verkeersveiligheid doordat plotseling afremmen en optrekken wordt voorkomen. De ANWB ondersteunt het voorstel voor trajectcontroles op de voormalige 80-km-zones om een korte-termijn-toename van luchtverontreiniging tegen te gaan en de onderlinge snelheidsverschillen te beperken.

Dynamische snelheidslimiet

Minister Schultz meldde verder dat op de Noordbaan van de A20 voortaan een dynamische snelheidslimiet gaat gelden. Dat houdt in dat er soms 80 kilometer per uur mag worden gereden en soms 100 kilometer per uur. De minister stelt dat door haar besluit de doorstroming van het verkeer beter zal verlopen.

Een experiment met de wisselende snelheid toonde aan dat de files op het stuk weg in de ochtendspits met 25 procent afnamen en in de avondspits met 40 procent. De minister stelt zich op het standpunt 'sneller waar het kan, langzamer waar het moet'.

130 km

Per 1 september wordt de maximumsnelheid op autosnelwegen 130 kilometer per uur. Dat kan op 48 procent van de rijkswegen (32 procent de gehele dag en op 16 procent alleen in de avond en nacht). Op de rest van het wegennet zal langzamer worden gereden.

Eerder verschenen:

> ANWB: Verhoging naar 130 alleen als luchtkwaliteit en veiligheid geborgd is (dec. 2011)