Stijgende parkeertarieven in grote steden

De ANWB ergert zich aan de stijgende parkeertarieven in grote steden. De bond reageert hiermee op een onderzoek van de Consumentenbond.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt namelijk dat parkeren in het centrum van de dertig grote steden in de afgelopen vier jaar gemiddeld vijftien procent duurder is geworden.

Als een hoog parkeertarief nodig is om ervoor te zorgen dat niet iedereen in de binnenstad parkeert, zijn er ook alternatieven nodig. Zodat bereikbaarheid, bewoners en bezoek daardoor niet worden getroffen. Dat kan bijvoorbeeld door parkeren op een P+R terrein aan de rand van de stad tegen aan aantrekkelijk tarief. Een goed openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen.

Bewoners moeten hun eigen auto kwijt kunnen door een vergunningensysteem met acceptabele prijzen. En om sociaal isolement te voorkomen moet bezoek van hoge parkeer tarieven worden gevrijwaard door speciale bezoekersregelingen die zowel de bezoeker als bewoner niet onevenredig geld gaan kosten.

Amsterdam

Een stad als Amsterdam kent zijn beperkingen als het gaat om parkeren. De stad kan niet onbeperkt alle auto's herbergen die dagelijks hun gang naar Amsterdam maken. De gemeente is genoodzaakt in tarieven en parkeergelegenheid de massaliteit van het autoverkeer te reguleren zodat het historisch centrum aantrekkelijk blijft.

In april zijn we online de dialoog aangegaan met onze leden over parkeren in Amsterdam. De resultaten hiervan vindt u hier.