Trajectcontrole A2

(reactie ANWB)

Het trajectcontrolesysteem op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht is sinds maandag 23 juli in werking.

Het systeem controleert 24 uur per dag of automobilisten zich houden aan de snelheidslimiet van 100 kilometer per uur. Als eerste wordt trajectcontrole uitgevoerd tussen het knooppunt Holendrecht en Maarssen, een afstand van 15,4 kilometer. Later dit jaar volgt het systeem in de andere richting. De trajectcontrole wordt met borden aangegeven.

Minister Schultz wil harder rijden op A2

Het moet mogelijk worden om op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht harder te rijden dan 100 kilometer per uur. Dat vindt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De minister heeft eerder ook voorstellen gedaan die verhoging van de snelheid op delen van de A2 mogelijk maakt. Maar volgens haar heeft ze de snelheid op de A2 niet kunnen verhogen door een motie van Sander de Rouwe van het CDA. Daarin staat dat snelheidsverhogingen niet mogen worden doorgevoerd op plaatsen waar extra maatregelen nodig zijn voor onder meer de luchtkwaliteit.

- Volgens de laatste berichtgeving (De Telegraaf van vrijdag 20 juli) gaat de minister de Tweede Kamer voorstellen de limiet op de A2 tussen 19.00 en 06.00 uur te verhogen naar 130 kilometer per uur. De aanpassing geldt voor het wegdeel tussen Vinkeveen en Maarssen. De hogere snelheid is mogelijk omdat de geluidsoverlast volgens de bewindsvrouw ook bij 130 binnen de wettelijke normen blijft. Door een extra scherm tegen luchtvervuiling bij Breukelen te plaatsen, geldt hetzelfde voor schadelijke stoffen in de lucht. Voor de omliggende gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht zijn de milieunormen de reden om vast te houden aan de 100 km/u.

Reactie ANWB

De ANWB is niet tegen trajectcontrole op de A2. Wel tegen de vaste limiet van 100 km/uur. De maximum snelheid op een weg moet in overeenstemming zijn met de weginrichting en de verkeersomstandigheden. De combinatie van een vijfstrooksweg en een maximum snelheid van 100 km/uur, zoals op de A2, wordt door de weggebruikers niet begrepen. Dat geldt des te meer als er weinig verkeer op de weg is. De weggebruikers verwachten op de A2 een hogere limiet. Uiteraard mogen vastgestelde leefbaarheidsnormen niet worden overschreden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de situatie bij Maarssen. De leefbaarheid van de inwoners kan hier een maximum snelheid van 100km/uur rechtvaardigen. Noodzaak hiervan moet door onderzoek worden aangetoond. Indien de maximum snelheid daardoor afwijkt van wat de weggebruikers verwachten, is het nodig hen op de hoogte te stellen van reden voor die afwijking.

Trajectcontrole A2 eerder dan gepland (14-05-2012)

Bron: ANP/ANWB Belangenbehartiging/De Telegraaf