Slim Reisbudget, 20% minder file

6,5 Miljoen werknemers kunnen slimmer en flexibeler reizen voor het werk als zij een Slim Reisbudget krijgen. Dat kan een filevermindering van 20% opleveren.

Met een Slim Reisbudget worden werknemers gestimuleerd vaker thuis of onderweg te werken, de auto te laten staan ten gunste van fiets en OV of buiten de spits te reizen. Maar voor massale invoering van zo'n budget moet nog wel een fiscale hindernis worden weggenomen.

Maandag 23 januari kreeg staatsecretaris Weekers een rapport aangeboden met de oplossing: een Slim Reisbudget voor bedrijven. Het rapport is opgesteld door de werkgeversgroep B50, onderdeel van het Platform Slim Werken Slim Reizen.

Huidige situatie

In de huidige situatie wordt een vergoeding voor reiskosten pas verstrekt nadat de reis is gemaakt. Dit betekent dat niet zo zeer het gedrag wordt beloond, maar juist de reisafstand. Dit stimuleert mensen niet om op een slimme manier te reizen. Het Slim Reisbudget verstrekt vergoedingen juist vooraf.

Slim Reisbudget

Een Slim Reisbudget (mobiliteitsbudget) is hét instrument waarmee werkgevers slim reizen kunnen stimuleren. In de meest simpele vorm krijgt een werknemer een vast budget, waarmee hij voor het werk kan reizen. Wanneer de werknemer zijn budget minder aanspreekt, door bijvoorbeeld goedkoper te reizen, thuis of dichter bij huis te werken, dan houdt hij geld over. Dit stimuleert de werknemer bewust slim te reizen. Daarnaast kunnen werkgevers via een Slim Reisbudget duurzame mobiliteit bevorderen. Bijvoorbeeld door een hogere kilometervergoeding voor reizen per fiets of openbaar vervoer te geven dan aan autokilometers.

Het effect

Naar schatting stimuleert invoering van een Slim Reisbudget 6,5 miljoen werknemers om slimmer te reizen. Volgens berekeningen van MuConsult worden door een Slim Reisbudget 1,7% minder autokilometers gemaakt binnen woon-werkverkeer. Daarnaast verwacht de B50 dat door het Slim Reisbudget ook een verschuiving optreedt naar goedkopere en duurzamere vervoersvormen dan de auto, zoals openbaar vervoer en fiets. Het budget kan zorgen voor een afname van zo'n 2% autokilometers voor woon-werkverkeer. Dit betekent een daling van de filezwaarte met 20%.

Fiscale drempel

Werkgevers voeren nog niet of nauwelijks mobiliteitsbudgetten in vanwege een fiscale belemmering. Als een werknemer geld overhoudt van zijn budget, dan moet hij daarover belasting betalen. De fiscus ziet dit momenteel als verkapt loon.

Rapportage Slim Reisbudget