Visie verkeersveiligheid

ANWB wil de helft minder verkeersdoden in 2020; het moet en het kan!

De ANWB spant zich in om er voor te zorgen dat het aantal verkeersslachtoffers in 2020 met de helft is verminderd. Dit betekent in cijfers maximaal 350 verkeersdoden en maximaal 5000 ernstig gewonden. Dit staat geformuleerd in de ANWB visie 'Veiliger verkeer in 2020'.

De ANWB gaat in 2012 vol van start met de beoordeling van 80 km wegen. Maar ook de beginnende verkeersdeelnemers, ouderen, woonwijken en nieuwe technologie komen aan bod.

Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 640 doden en 19.000 ernstig gewonden per jaar. Het aantal doden in het verkeer neemt al vele jaren gestaag af. Het aantal ernstig gewonden neemt echter sinds 2006 toe. Dat is een onrustbarende ontwikkeling die de ANWB wil helpen ombuigen.

  • De 80 km wegen zijn de meest onveilige wegen. Met het Europese programma EuroRAP brengt de ANWB de veiligheid van die wegen in beeld om daarmee de overheden aan te sporen tot actie. Ook onderzoekt de ANWB met haar leden of de weginrichting duidelijk is.

  • Onder het motto van driewieler tot rollator wil de ANWB verkeersdeelnemers veiliger op weg helpen en houden. Vooral beginnende verkeersdeelnemers lopen meer risico op een ongeval. Maar ook (oudere) berijders van elektrisch ondersteunde fietsen kunnen tot beginners gerekend worden. De ANWB wil hen helpen met cursussen, informatie en educatie.

  • Onder de ernstig gewonden in het verkeer komen vaak oudere fietsers voor. De ANWB wil ouderen zo lang mogelijk veilig mobiel houden. Daaraan kan een goede inrichting van wegen bijdragen, maar ook bijvoorbeeld een stabielere fiets.

  • Kinderen zetten in hun woonwijk de eerste stappen in het verkeer; ze gaan er naar school en leren er fietsen. En dat tussen auto's die 30 of 50 km per uur rijden. De ANWB wil helpen de buurt veiliger in te richten zodat ouders hun kinderen met een gerust hart alleen naar school kunnen alten gaan.

  • Ook technologie kan helpen het verkeer veiliger te maken. Voor de omgeving door snelheid van auto's in woonwijken of bij scholen te begrenzen. Of door bestuurders te helpen bij het tijdig onderkennen van gevaar.

Dit alles staat of valt met het gedrag van de verkeersdeelnemers. Dat is maatwerk en moet in alle activiteiten zorgvuldig worden meegenomen.

Bovenstaande aandachtspunten worden verder uitgewerkt tot concrete projecten. Want het doel is de helft minder doden en een nog drastischer daling van het aantal gewonden.

Het moet en het kan!

Bekijk hier de complete ANWB visie ' Veiliger verkeer in 2020' (pdf.)

Als u meer achtergrondinformatie wil, stuur dan een mail naar ANWB Belangenbehartiging