130 km/u is de nieuwe norm op snelwegen

'Harder rijden waar het kan, langzamer waar het moet'

Per 1 september 2012 geldt op een aantal snelwegen de nieuwe maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Het uitgangspunt hierbij is 'harder rijden waar het kan, langzamer waar het moet'.

Het nieuwe 130 km/h bord

Op snelwegen waar het vanwege de verkeersveiligheid, het milieu (geluids- en luchtnormen) of de natuur niet mogelijk is de maximumsnelheid te verhogen, blijft de maximumsnelheid 100 of 120 kilometer per uur of wordt 130 kilometer per uur alleen 's avonds en 's nachts ingevoerd. Welke verkeersregels gelden, staat aangegeven op borden boven en langs de weg.

Welke snelheid?

bord met tijden voor 120 km/h

Vanaf 1 september geldt de nieuwe maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de snelwegen. Geldt er een andere maximumsnelheid dan staat dit aangegeven op borden langs en boven de weg. Bij een overgang van 100 of 120 kilometer per uur naar 130 kilometer per uur op een snelweg staat een bord met 130 kilometer per uur. Bij de oprit van een snelweg waar 130 kilometer per uur geldt, staat een bord autosnelweg.

Op een traject met een wisselende maximumsnelheid, geldt 130 kilometer per uur 's avonds en 's nachts en geldt overdag een lagere snelheid. De snelheid die overdag geldt, staat met een bord langs de weg aangegeven, met daarbij een onderbord met daarop het tijdvenster (van 6.00 uur tot 19.00 uur).

> Bekijk de snelhedenkaart van Rijkswaterstaat

of kijk op de site:

> Waar mag ik 130 rijden?

De belangrijkste uitzonderingen

De belangrijkste uitzonderingen op de 130-regel zijn:

  • De 80 en 100 kilometer zones bij de grote steden;

  • spitsstroken;

  • vrachtverkeer, dat op alle snelwegen maximaal 80 mag rijden.

Waarom een aanpassing van de maximumsnelheid?

Een experiment op acht trajecten heeft aangetoond dat het mogelijk is om binnen de wettelijke normen voor luchtkwaliteit en geluidsnormen de maximumsnelheid op veel snelwegen in Nederland te verhogen van 120 naar 130 kilometer per uur. Een verhoging van de maximumsnelheid sluit beter aan bij de beleving van de weggebruiker.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op vananaarbeter.nl of www.rijkswaterstaat.nl/130km.

Houd u altijd aan de maximumsnelheid

grensbord met vermelding 130 km/h

Let goed op de borden langs en boven de weg om te zien hoe hard u mag. Houd u altijd aan de maximumsnelheid en voorkom boetes. Wilt u meer weten over de handhaving van de maximumsnelheid ga dan naar de site van het Openbaar Ministerie.

Meer wegen 130

In de periode tot begin 2015 gaat de snelheid op nog een aantal snelwegen naar 130 kilometer per uur. Op deze snelwegen moet de overheid eerst maatregelen doorvoeren om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Denk daarbij aan het verlengen van in- en uitvoegstroken, het plaatsen van geleiderail en het aanpassen van belijning.