Verkeer eist meer levens onder 65-plussers

De ANWB vindt de ontwikkeling van een stijgend aantal verkeersdoden zorgwekkend. Dit toont aan dat er veel aandacht besteed moet blijven worden aan verkeersveiligheid.

Het aantal 65-plussers dat in het verkeer omkomt, is toegenomen. Stierven in 2010 nog 209 ouderen op deze manier, afgelopen jaar waren dat er 269.

Dat maakte minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) donderdag bekend. Daarmee is ook het totaal aantal doden in het verkeer met 3,3 procent gestegen in 2011, aldus de minister. In totaal kwamen 661 mensen om op de weg. Het aantal verkeersdoden in de leeftijd van 20 tot 65 jaar daalde in 2011 met 11 procent (naar 328).

Aantal doden onder fietsers neemt toe

Onder fietsers nam het aantal doden het sterkst toe, stelt de minister op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie. Het aantal liep op van 162 naar 200, een stijging van 23 procent. Bij 65-plussers lag het percentage hoger: 38 procent (van 93 naar 128).

Ook kwamen meer bestuurders van gemotoriseerde invalidenvoertuigen om. In die categorie is sprake van een stijging van 23 in 2010 naar 31 in 2011. De cijfers laten zien dat de meeste dodelijke slachtoffers vallen op gemeentelijke wegen (63 procent van het totaal).

De minister gaat met provincies en gemeenten aan de slag om het aantal verkeersdoden terug te dringen. Ze zullen daarbij extra aandacht besteden aan ouderen en fietsers.

Aantal doden op rijkswegen neemt af

Op rijkswegen nam het aantal doden overigens af ten opzichte van 2010. Hier vielen 12 procent van alle verkeersdoden in 2011. Opvallend aan de cijfers is volgens het CBS het hoge aantal verkeersdoden in december 2011. In een maand tijd kwamen 81 mensen om in het verkeer. Dat is aanzienlijk meer dan normaal in december. De Nederlandse overheid hoopt het aantal verkeersdoden in 2020 te hebben teruggebracht naar 500 per jaar. Er is al jarenlang sprake van een daling. In het midden van de jaren zeventig kwamen jaarlijks nog ongeveer 3000 mensen om in het verkeer.

ANWB: stijging zorgwekkend

De ANWB vindt de ontwikkeling (stijging aantal verkeersdoden) zorgwekkend. Dit toont aan dat er veel aandacht besteed moet blijven worden aan verkeersveiligheid.

Wij roepen de overheid op om actief te blijven op dit front. Leden van de ANWB vinden veiliger verkeer heel belangrijk. De bond houdt onverkort vast aan een halvering van het aantal verkeersslachtoffers binnen een periode van 10 jaar. Daarmee sluit de bond aan bij de Decade of Action for Road Safety van de Verenigde Naties.

Arjel Woudstra (directeur vereniging van de ANWB) heeft vanmiddag op het NVVC de visie een 'Veiliger Verkeer in 2020' aan Melanie Schultz van Haegen aangeboden.

Bron: ANP/ANWB