Meetwagen onderzoekt veiligheid provinciale wegen

De ANWB is begonnen met het in kaart brengen van de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in Nederland met behulp van een speciaal daarvoor uitgeruste meetwagen.

Het testen van de provinciale wegen maakt onderdeel uit van het zogenoemde European Road Assessment Programme ( EuroRAP). De eerste twee provincies die eind 2011/begin 2012 zullen worden getest zijn Gelderland en Overijssel. Het testen van de overige 10 provincies start naar verwachting in april 2012 en zal lopen tot begin 2013.

Veel slachtoffers op provinciale wegen

Hoewel Nederland tot de meest verkeersveilige landen ter wereld behoort, zijn er op jaarbasis nog steeds iets meer dan 600 doden te betreuren. Elk slachtoffer is er natuurlijk één teveel en verontrustend daarbij is, dat het aantal zwaargewonden de laatste jaren toeneemt.

Statistieken wijzen uit dat veel van de slachtoffers te betreuren zijn op de provinciale wegen. Vooral de wegen met een maximum snelheidsregime van 80 km/uur, behoren tot de meest onveilige wegen van Nederland.

EuroRAP

EuroRAP omvat een Europees programma dat als doel heeft de wegen in Europa verkeersveiliger te maken door uit te gaan van een veilige inrichting van de weg. Hiermee wordt beoogd het aantal doden en zwaargewonden in Europa drastisch terug te dringen.

Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het EuroRAP programma ligt bij de Europese automobielclubs, voor Nederland is dat de ANWB.

Resultaten

De resultaten uit het onderzoek worden met de wegbeheerders besproken, om zo de wegen (op een kosteneffectieve manier) veiliger te maken.

> Video van de meetwagen (opnames van RTL XL)

Eerder verschenen:

> Snelwegen Nederland grotendeel veilig (april 2008)