Minder files door aanpak snelwegen

Het afgelopen kwartaal zijn de files met 30 procent afgenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die minister Schultz van Infrastructuur bekend heeft gemaakt. De filedruk daalt al langer, vooral doordat bestaande wegen worden verbreed.

Er komt deze kabinetsperiode, volgens planning, nog 800 km asfalt bij. Daarmee wordt capaciteit van het wegennet vergroot en neemt de filedruk nog verder af.

Reactie ANWB

Ook ANWB Verkeersinformatie merkt in haar dagelijkse activiteiten een sterke daling van de files. Het streven naar een robuuster wegennet blijft wel een speerpunt, dit om bij incidenten minder kwetsbaar te zijn en verkeer beter te kunnen omleiden.

> Filezwaarte door de jaren heen

Bron: ANWB?NOS Teletekst