De ANWB vindt dat het aantal verkeersslachtoffers met 50 procent naar beneden moet. De bond heeft een tienpuntenplan gepresenteerd dat daaraan moet bijdragen. De ANWB schaart zich hiermee achter het initiatief van de Verenigde Naties om wereldwijd het aantal verkeersslachtoffers de komende 10 jaar te halveren.

Het aantal verkeersdoden in Nederland (640 doden in 2010) daalt. Helaas geldt dat niet voor het aantal gewonden. Vanaf 2006 stijgt dit aantal en momenteel ligt dit op circa 19.000. ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom vindt dat deze situatie doorbroken moet worden.

Halvering en samenwerking

De ANWB is ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland te realiseren en rekent daarbij op een goede samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies, gemeenten, SWOV en Veilig Verkeer Nederland.

Test 80-km-wegen

Er is vooral winst te boeken op provinciale wegen in Nederland. Op deze wegen vallen veel verkeersslachtoffers. De ANWB heeft in samenwerking met Europese zusterclubs een testmethode ontwikkeld om de veiligheid van deze wegen te beoordelen. Vanaf dit najaar test de ANWB alle 80-km-wegen in Nederland. Hiervoor wordt een speciaal meetvoertuig gebruikt. De resultaten worden vervolgens besproken met de wegbeheerders.

Wegkenmerken en veiligheidsscore

In de test wordt gekeken naar wegkenmerken, zoals type kruisingen, bermbeveiliging, gescheiden rijbanen en snelheidslimieten. Met behulp van een speciaal meetvoertuig wordt de veiligheid beoordeeld. De veiligheidsscore wordt uitgedrukt in sterren en vormt voor de wegbeheerder belangrijke informatie om verbeteringen aan te brengen. Eerder bracht de ANWB op deze manier de veiligheid van snelwegen in beeld.

Inzet ANWB-leden

Een van de andere tien punten is de inzet van ANWB-leden bij het beoordelen van de veiligheid van wegen, fiets- en wandelpaden. De geregistreerde knelpunten en onduidelijkheden in deze zogeheten wegbeeldonderzoeken vormen voor de wegbeheerder nuttige informatie.

> ANWB Actieve leden

Het tienpuntenplan

1. Bestrijden onveilige plekken op provinciale wegen

2. Leden beoordelen wegen door wegbeeldonderzoeken

3. Verantwoordelijkheid weggebruikers vergroten

4. Uniforme weginrichting versterken

5. Veiligheid vervoermiddelen vergroten

6. Kennis en vaardigheden schoolkinderen verbeteren

7. Veilige mobiliteit ouderen bevorderen

8. Bijspijkeren verkeerskennis

9. Verkeersproblemen in wijken aanpakken

10. Kennis met anderen delen

Flyer: 'Veilig op weg naar 2020'