Fors minder files in februari

De drukte op de Nederlandse wegen is de afgelopen maand sterk afgenomen in vergelijking met februari vorig jaar. Dankzij het droge winterweer en betere infrastructuur daalde de filezwaarte (lengte keer duur van de file) met bijna 25 procent in vergelijking met 2010. In de afgelopen vijf jaar was de filezwaarte in februari nog nooit zo laag.

Zowel tijdens de ochtendspits als overdag ondervond het verkeer de afgelopen maand veel minder hinder van files dan in andere jaren.

De filezwaarte tijdens de ochtendspits daalde met ruim 30 procent. In de avondspits met ongeveer 10 procent .

In tegenstelling tot vorig jaar had het verkeer de afgelopen maand nauwelijks last van winterse omstandigheden. Alleen op dinsdagavond 1 februari waar ijzel langs de oostgrens van ons land onverwacht veel problemen veroorzaakte. De A12 Arnhem - Duitse grens en A37 Hoogeveen - Duitse grens werden toen na ongelukken afgesloten.

Op woensdag 23 februari zorgde een lekkende vrachtwagen voor veel verkeershinder rond Rotterdam. Aan het einde van de ochtendspits stroomde er vloeibare kit op de A15 richting Europoort. De weg moest helemaal dicht en opnieuw worden geasfalteerd. Pas om 21.00 uur waren de problemen opgelost.

De verbeteringen aan de infrastructuur hebben er voor gezorgd dat de filehinder op de A2 rond 's-Hertogenbosch en bij Eindhoven en op de A12 tussen Woerden en Zoetermeer de afgelopen periode sterk is verminderd.

> Overzicht 'Filezwaarte door de jaren heen'

Bron: ANWB Verkeersinformatie