ANWB: Verhoging naar 130 alleen als luchtkwaliteit en veiligheid geborgd is

De ANWB is altijd van mening geweest dat de maximumsnelheid niet omhoog kan vóórdat er maatregelen worden genomen die negatieve effecten op het gebied van verkeersveiligheid en luchtkwaliteit voorkomen.

De verhoging van de maximumsnelheid houdt ANWB-leden bezig. De meerderheid vindt dat een verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km uur mogelijk is. Maar alleen als de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid er niet onder lijden. Een belangrijk deel van de ANWB-leden ontleent een gevoel van vrijheid en reistijdwinst aan de verhoging van de snelheidslimiet.

Daarnaast bestaan er grote zorgen over de verkeersveiligheid en milieuschade die gepaard gaan met een snelheidsverhoging. Dit maakt dat een dergelijk besluit zeer gevoelig ligt.

De ANWB is daarom van mening dat er bij de verhoging van de maximumsnelheid naar

130 km/uur geen negatieve effecten mogen optreden voor verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Uit het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de invoering van 130 km/uur blijkt echter dat er wel negatieve effecten zijn voor verkeersveiligheid en milieu. Het merendeel van de voorgestelde maatregelen om die effecten tegen te gaan zal, als het aan de minister ligt, pas na invoering van de snelheidsverhoging van kracht worden. De ANWB wil daarom, rekening houdend met de wensen van leden, dat er eerst passende maatregelen worden genomen voordat de maximumsnelheid omhoog gaat.

Brief ANWB aan de Minister van Infrastructuur en Milieu (onderwerp: Verhoging maximum snelheid 130km/uur)