Verbreding A4 Leiden kan doorgaan

De verbreding van de rijksweg A4 bij Leiden kan gewoon doorgaan. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van Milieudefensie tegen het tracébesluit ongegrond verklaard.

Met de uitspraak komt een einde aan een jarenlang getouwtrek tussen de milieuorganisatie en Verkeer en Waterstaat over de milieugevolgen van het wegproject.

In de zomer van 2007 haalde de Raad van State nog een streep door de plannen voor de A4 vanwege gebrekkig luchtonderzoek. De zaak was mede aangezwengeld door Milieudefensie.

Luchtkwaliteit

Nu trekt Milieudefensie aan het kortste eind. Volgens de milieuorganisatie is verantwoordelijk minister Camiel Eurlings uitgegaan van onjuiste verkeersprognoses en zou verbreding van de A4 leiden tot een overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit. De Raad van State vindt dat deze bezwaren geen doel treffen.

Het tracé met een lengte van ruim zes kilometer is het laatste deel van de A4 tussen Den Haag en Amsterdam dat nog niet over drie rijstroken per rijrichting beschikt. Met de verbreding wil Rijkswaterstaat de doorstroming van het verkeer verbeteren. Een jaar geleden zette minister Eurlings de eerste schop in de grond voor de wegverbreding. De bedoeling is dat eind dit jaar de flessenhals is verdwenen en de verbrede weg open kan.