Deel je interesse, deel je auto

Samenrijden.nl

Met de auto naar een evenement of voorstelling? Op samenrijden.nl kunt u autoritten aanbieden of zoeken, om samen naar een gekozen bestemming te rijden.

Inloggen en deelnemen gaat via een profiel op LinkedIn, Hyves of Facebook. Op deze manier kunnen medereizigers elkaar vinden door bijvoorbeeld een gedeelde hobby, muziekvoorkeur, werkgever of beroep. Niet alleen is dit goed voor milieu en de portemonnee, samen rijden is ook leuker en interessanter. De ANWB is de eerste in Nederland die gebruik maakt van bestaande sociale netwerken om slimmer gebruik van de auto te stimuleren.

> Samenrijden.nl

Door het inloggen met een bestaand profiel op één van de sociale netwerken is direct duidelijk of er al een connectie bestaat met een medereizigers. Dit geeft een vertrouwd gevoel.

Samenrijden.nl maakt gebruikt van Google maps om een bestemming te selecteren. Daarnaast krijgen de ruim 250.000 dagelijkse bezoekers van de ANWB Routeplanner vanaf nu ook de mogelijkheid hun gekozen route aan te bieden op samenrijden.nl

Het delen van autoritten is wereldwijd aan een grote opmars bezig. In Amerika, Duitsland en Engeland bestaan dit soort initiatieven al langer en zijn een groot succes. In Nederland is men wel met het carpoolen voor woon- werkverkeer bekend, maar is het nog niet vanzelfsprekend om voor andere ritten een medereiziger te zoeken. De ANWB hoopt met samenrijden.nl dat meer van haar leden de auto gaan delen.