ANWB: Belangrijke stap naar realisering A4 Midden-Delfland

De ANWB vindt dat met de ondertekening van het tracébesluit voor de A4 Midden-Delfland een belangrijke stap is gezet naar de realisering van dit stuk snelweg. De bond hoopt dat hiermee een einde komt aan de discussie die al loopt sinds de jaren '50 van de vorige eeuw. Daarmee wordt een belangrijke schakel in het netwerk van snelwegen toegevoegd.

Het getuigt van doorzettingsvermogen dat demissionair minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat vandaag het tracébesluit heeft ondertekend.

De ANWB vindt dat alle betrokken organisaties (natuurorganisaties, mobiliteitsorganisaties en andere belanghebbenden) trots moeten zijn op het behaalde resultaat.

Er wordt geld vrijgemaakt voor een goede inpassing van de snelweg in het landschap . Daardoor blijft de kwaliteit van de natuur in het gebied op een hoog niveau, terwijl door de A4 de doorstroming op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam flink verbetert en de milieubelasting ter plaatse afneemt. Bovendien zal het gebied voor wandelaars en fietsers beter toegankelijk worden gemaakt.

De ANWB vertrouwt erop dat de uitvoering nu voortvarend ter hand zal worden genomen.