Uitkomst wegbelevingsonderzoek Limburg

De provincie Limburg gaat bordjes met maximumsnelheidaanduiding op hectometerpaaltjes langs de provinciale wegen buiten de bebouwde kom zetten. Dat is een gevolg van een wegbelevingsonderzoek dat door de ANWB in opdracht van de provincie Limburg is uitgevoerd.

Het onderzoek is dit voorjaar uitgevoerd door 57 koppels (124 personen) die twee lange trajecten door Noord- en Midden-Limburg hebben afgelegd.

Daarbij kwam ook naar voren, dat de weggebruikers bij het rijden over turborotondes (dubbele rotondes) het lastig vinden om de juiste rijstrook te volgen. Daarnaast was er kritiek over niet altijd tijdig weghalen van borden bij reeds afgeronde wegwerkzaamheden.

De provincie Limburg gaat ook bekijken of het opnieuw plaatsen van een maximum snelheidsbord bij de bebouwde kom wenselijk is. De ANWB-testrijders vinden zo'n geheugensteuntje erg nuttig. De provincie gaat overleggen met de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze borden.

De ANWB is blij met deze toezeggingen van de provincie Limburg, maar dringt er tevens op aan dat er een versnelde uitrol van de nieuwe belijning op de provinciale en gemeentelijke wegen plaatsvindt.

Dit landelijke lijnen-op-weg-systeem helpt de bestuurder bij het vaststellen van de geldende maximumsnelheid. Deze is vooral bekend door de brede groene streep die op sommige (100km-) wegen de twee weghelften van elkaar scheidt. De ANWB dringt er bij wegbeheerders op aan om deze nieuwe belijning met voortvarendheid toe te passen. De bond vindt goede communicatie hierover aan de weggebruiker essentieel.

Wegbelevingsonderzoeken zijn door de ANWB in vrijwel geheel Nederland uitgevoerd. Een aantal onderwerpen komt daarbij telkens terug, zoals:

  • onduidelijkheid over de snelheid

  • problemen met het oversteken van turborotondes

  • vaak slordige bebording tijdens en na wegwerkzaamheden.