Onderzoek: automobilisten én fietsers veroorzaken ergernis

Mensen worden steeds asocialer in het verkeer, zo blijkt uit een onderzoek van de fietsersbond. 73 procent van de fietsers en 81 procent van de automobilisten ergeren zich, en dan vooral aan elkaar.

Vriendelijk verkeer

Opvallend is dat meer dan de helft van de ondervraagde automobilisten en fietsers erkent dat ze wel eens hinderlijk gedrag vertonen. Fietsers nemen het vaak niet zo nauw met de verkeersregels als ze haast hebben. Een op de drie fietsers ergert zich regelmatig of vaak aan het gedrag van andere fietsers, maar zij beschouwen het gedrag van automobilisten vaker als ongepast.

Fietsers zijn wel eerder dan automobilisten bereid hun gedrag te verbeteren door bijvoorbeeld hun licht aan te doen, richting aan te geven of niet meer te bellen op de fiets.

De Fietsersbond liet het onderzoek uitvoeren voor de campagne vriendelijkverkeer.nl. De campagne duurt drie jaar en is vooral bedoeld om fietsers meer bewust te maken van hun eigen veiligheid.