Meldpunt onveilige verkeerssituaties

Veilig Verkeer Nederland (VVN) komt met een landelijk meldpunt waar mensen onveilige verkeerssituaties kunnen melden. Het gaat om bijvoorbeeld zebrapaden die op de verkeerde plaats zijn aangebracht en wegen in woonwijken waar te hard wordt gereden. Maar ook om ingewikkelde rotondes, een onoverzichtelijke situatie of een kruispunt waar veel (bijna-)ongevallen gebeuren.

VVN heeft de afgelopen jaren een succesvolle proef gedaan met een meldpunt in drie regio's. Gemiddeld kwamen er per jaar 950 meldingen binnen. VVN heeft tot nu toe niet veel ruchtbaarheid gegeven aan de meldpunten, maar gaat nu gezien de vele telefoontjes toch echt serieus aan het werk met een landelijke uitrol.

Telefoonnummer

Het landelijke telefoonnummer treedt halverwege volgend jaar in werking. Tot die tijd kunnen mensen terecht bij de drie meldpunten of bij een van de acht regionale steunpunten.

> Website VVN

Advies door verkeerskundigen

Als een groep, bijvoorbeeld buurtbewoners, met een melding komt, geeft VVN advies op maat. Dat is opgesteld door verkeersdeskundigen. De groep gaat daarmee naar de wegbeheerder, gemeente of provincie, om de situatie te verbeteren. Het concept is succesvol, aldus de VVN-woordvoerder. In veel gevallen neemt de wegbeheerder het advies geheel of gedeeltelijk over. Van de 1300 probleemsituaties in 2008 werden er 1100 opgelost. Soms gebeurt dat door een infrastructurele verandering, soms via gedragbeïnvloeding door middel van een campagne.

Bron: ANP