Minder files in mei

De drukte op de Nederlandse wegen is de afgelopen maand met ruim 5% gedaald in vergelijking met mei vorig jaar. Vooral tijdens de ochtendspits was het in mei veel minder druk en daalde de filezwaarte (lengte keer duur van de file) ruim 20%.

De sterke daling van het aantal files tijdens de ochtendspits komt vooral door veel minder drukke dinsdagen maar ook de twee feestdagen op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en maandag 24 mei (2e pinksterdag) hebben hieraan bijgedragen.

Overdag was het de afgelopen maand iets drukker en steeg de filezwaarte tijdens de avondspits met ongeveer 5% in vergelijking met 2009.

Op maandag 3 mei zorgden regen en wegwerkzaamheden tijdens de eerste dag van de vakantie voor onverwacht veel fileleed. Terugkerend vakantieverkeer stond op vrijdag 7 mei massaal in de file met in totaal 330 kilometer. Tijdens de pinksteruittocht op vrijdag 21 mei was het bijzonder druk op de wegen. Rond 18.00 uur stond er 450 kilometer file. Bezoekers aan het concert van de Toppers in de Amsterdam Arena zorgden er mede voor dat de files tot 20.00 uur aanhielden.

Bron: ANWB Reisinformatie

Eerder verschenen:

> Filezwaarte april daalt 3%

> Filedrukte weer gestegen (29-04-2009)