ANWB hekelt verkeerscontroles

De ANWB is boos over de vele snelheidscontroles tijdens wegwerkzaamheden deze zomer. De bond vraagt zich af of de verkeersveiligheid de grootste drijfveer is, of dat het om de opbrengsten van de flitscontroles gaat?

Vorige week werden tijdens een controle 5000 van de 8000 voorbijrijdende auto's geflitst wegens te hard rijden op de A1 bij Muiden. Aanvullende maatregelen zoals extra waarschuwingen zijn dan nodig in plaats van stug doorgaan met flitsen, vindt de ANWB.

Uitleg ANWB n.a.v. reacties ANWB-leden:

In het weekend van 11 en 12 juli heeft de Politie Gooi- en Vechtstreek een snelheidcontrole uitgevoerd op de A1 bij Muiden. Ter plekke geldt door wegwerkzaamheden een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. 58% van de 8000 passanten reden te hard en krijgen een bon. Dat is buitengewoon veel. De ANWB is geïrriteerd dat de politie bleef flitsen maar niets deed om de situatie te verbeteren. Zo had zij Rijkswaterstaat kunnen informeren dat de beoogde veiligheidsmaatregelen niet toereikend waren met suggestie extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

De KLPD gaf in een reactie op de ANWB dat zij de afgelopen vier maanden meerdere snelheidscontroles heeft gehouden bij wegwerkzaamheden en dat daarbij circa 1 op de 8 automobilisten te hard reed.

De ANWB vindt het belangrijk dat de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers gewaarborgd wordt en dat automobilisten zich houden aan de aangepaste maximum snelheid bij wegwerkzaamheden. De afgelopen maar ook de komende maanden zal er heel veel aan de snelwegen worden gewerkt. De ANWB dringt er dan ook op aan dat regiopolitie, KLPD en Rijkswaterstaat samenwerken om er voor te zorgen dat de maatregelen die worden getroffen om de snelheid naar beneden te brengen ook helpen. Zo zijn snelheidsmetingen, met de flitser uit, een prima manier om te meten of de beoogde snelheid wordt bereikt met de genomen veiligheidsmaatregelen. Is de snelheid van het verkeer nog veel te hoog, dan kunnen er door de wegbeheerder extra maatregelen worden genomen. Staan de veiligheidsmaatregelen eenmaal goed opgesteld en wordt de snelheid acceptabel laag dan heeft de ANWB er geen enkele moeite mee dat de flitser aangaat om hardrijders te bekeuren.

(overzicht reacties ANWB-leden, zie hieronder)