Parkeertarieven Amsterdam jaagt mensen uit auto

De parkeertarieven zijn voor veel bezoekers van Amsterdam reden om de auto te laten staan en op een andere manier de stad te bezoeken.

Zowel bezoekers als bewoners van Amsterdam zijn ontevreden over het parkeertarief van €5,00 per uur in het centrum. Parkeerautomaten moeten bovendien makkelijker in het gebruik worden, vinden de bewoners.

Onderzoek

Dit was één van de uitkomsten van het onderzoek dat de ANWB deed naar de bereikbaarheid van Amsterdam binnen de ring A10. Centraal in dit onderzoek staat de vraag: Wat is de mening van bewoners en bezoekers van Amsterdam over de bereikbaarheid van de binnenstad van Amsterdam? Er werden 950 mensen ondervraagd waarbij onderscheid werd gemaakt naar drie groepen: bewoners binnen de ring, bezoekers die vaak in de stad komen en bezoekers die incidenteel in Amsterdam komen.

P+R

De P+R-voorzieningen, die een alternatief voor het parkeren in de binnenstad bieden, worden door zowel bewoners als bezoekers redelijk positief beoordeeld. Het tarief van €6,00 per dag, inclusief kaartjes voor het openbaar vervoer, is goed gekozen. Punt van aandacht lijken vooral het aantal P+R-voorzieningen en de bekendheid hiervan.

OV

Over het openbaar vervoer is men positief, bewoners overigens in mindere mate dan bezoekers. Opvallend is echter wel dat de ondervraagden klagen over het onvriendelijke gedrag van het personeel.

Fiets

Veel Amsterdammers maken gebruik van de fiets binnen de ring. De tips die de Amsterdammers het gemeentebestuur geven, zijn om meer ruimte voor fietspaden te reserveren, meer vrijliggende fietspaden, een goede verlichting en een beter onderhoud van de fietspaden.

Afstemming

Opvallend is dat bewoners relatief tevreden zijn over de informatie over wegwerkzaamheden, maar ontevreden over de afstemming van verschillende wegwerkzaamheden.

Bijeenkomsten

De ANWB gaat met een deel van haar Amsterdamse leden in de loop van dit jaar bijeenkomsten organiseren om de verkeersproblemen beter in beeld te brengen en te houden.

> Parkeren met de Q-Park Key

> Parkeren, zoek een parkeerplaats