Minder verkeersdoden in 2009

In 2009 zijn 720 mensen omgekomen in het verkeer. Dat is 4 procent minder dan in 2008, toen er 750 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren vielen.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vooral in de leeftijd van 30 tot 60 jaar en onder automobilisten kwamen minder mensen om het leven.

Onder jongeren van 18 tot 24 jaar vielen juist meer doden: 128 in 2009 ten opzichte van 107 in 2008. Ook onder voetgangers vielen afgelopen jaar meer slachtoffers. Dat aantal steeg van 62 in 2008 naar 68 in 2009.

De daling in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers zet al jarenlang door. De overheid wil het aantal verkeersdoden in 2020 hebben teruggebracht naar 500.