Milieusticker Genève

Verkeer in de Zwitserse stad Genève heeft sinds medio januari 2020 een milieusticker nodig. De sticker is gebaseerd op het Franse Crit'Air vignet en heeft dezelfde 6 categorieën en 6 kleuren. De Zwitsers noemen hun versie van het vignet Stick'Air.

Genève Zwitserland

De sticker is vanaf 15 januari 2020 verplicht (echter tot 31 maart 2020 werden er geen boetes uitgeschreven voor het ontbreken van de sticker). Bij overschrijding van de luchtvervuilingsnormen worden de meest vervuilende voertuigen tussen 06.00 en 22.00 uur niet meer toegelaten in de stad en is het openbaar vervoer gratis.
Indeling / niveaus luchtvervuiling en maatregelen:
1  geen beperkingen.
2  alleen toegelaten: sticker 0, 1, 2, 3, 4.
3  alleen toegelaten: sticker 0, 1, 2, 3.
4  alleen toegelaten: sticker 0, 1, 2.

Omliggende gemeenten

De milieuzone wordt niet alleen ingevoerd in de stad Genève maar ook in delen van omliggende gemeenten Carouge, Cologny, Lancy en Vernier. Bekijk via de website van Geneve de kaart (gebied milieuzone is in het groen aangegeven)

De sticker is sinds begin december 2019 voor 5,00 CHF te verkrijgbaar (website vertaling Fr -> NL via Google Translate). 

De Zwitserse macaron Stick'Air is een variant van de Franse milieusticker vignette Crit'Air. De Franse sticker is ook geldig in Genève. Stickers van andere landen niet. Voor zover bekend is de Zwitserse Stick'Air niet geldig in Frankrijk. Bestel daarom liever tijdig een Frans vignette Crit'Air dan heb je geen twee stickers nodig.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Meer over milieustickers in Europa

Zie ook:
Welke steden hebben milieuzones?
Verkeersinformatie Zwitserland
Autorijden in de bergen

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van de beste pechhulp.

Speciaal voor jou geselecteerd