Uitbreiding Ring Antwerpen

De ANWB is blij met het besluit om de Ring van Antwerpen te verbeteren. De toekomstige aanleg van een noordelijke stadsring tussen Zwijndrecht en het markante Sportpaleis moet gaan zorgen voor minder files door het doorgaande- en lokale verkeer van elkaar te scheiden. 

Uitbreiding Ring Antwerpen

Antwerpen is gelegen aan een belangrijke Europese noord-zuidverbinding waar per dag zo'n 140.000 voertuigen passeren (incl. 25.000 vrachtauto’s). Dit leidt dagelijks tot veel files en de Ring is daarmee een groot knelpunt. De aanleg van een extra ring en maasverbinding voor het stadsverkeer moet het grote fileprobleem verminderen. Bovendien wordt het gedeelte van de Zuidring tussen Wommelgem en Ekeren ondertunneld ten behoeve van de leefbaarheid.

2024

Verwacht wordt dat alle aanpassingen in 2024 zijn gerealiseerd en het doorgaande verkeer dan via de buitenring (rode route op het kaartje) Antwerpen passeert en het lokale verkeer de binnenring kiest (gele/oranje route op het kaartje).

 

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Zie ook:

Wegwerkzaamheden België
Verkeersinformatie België