Steun Europees Parlement tegen Duitse tolplannen

Een overtuigende meerderheid in het Europees Parlement heeft in een resolutie zijn afkeuring uitgesproken over de Duitse tolplannen. Eind 2016 sloot commissaris Bulc nog een deal met de Duitse verkeersminister Dobrindt over aanpassing van het Duits tolplan. Onderdeel van die deal was, dat de Commissie de juridische procedure zou stoppen die zij tegen Duitsland was gestart.

ANWB verheugd

De ANWB is tegen de Duitse tolplannen en is verheugd dat haar bezwaren door het Europees Parlement worden gedeeld. Dit is ook een belangrijk signaal in de richting van al die mensen mensen die zich eerder tegen de Duitse plannen hebben uitgesproken, niet alleen in Nederland maar ook in de andere buurlanden. 

Commissaris Bulc onder zware druk

De resolutie is niet bindend, maar de ANWB voorziet dat commissaris Bulc hiermee onder zware druk komt te staan. Met deze uitkomst ontkomt commissaris Bulc er niet aan om de inhoud van de deal te openbaren en de ommezwaai in de juridische procedure te verklaren. Hier is door de ANWB in november 2016 ook al om gevraagd.

Negatief advies aan Bundestag

Het wetenschappelijk bureau van het Duitse parlement heeft eerder negatief geadviseerd. Het aangepaste tolplan voor personenauto’s zou nog steeds in strijd zìjn met het EU-recht. Onzeker is nog hoeveel waarde het parlement toekent aan het advies. Het onderzoek geeft wel steun aan het voornemen van minister Schulz en haar Oostenrijkse collega om Het Duitse plan aan het Hof van Justitie voor te leggen. De ANWB heeft meteen al aangegeven dat buitenlandse automobilisten ook in het nieuwe plan nog steeds worden gediscrimineerd.

Een deel van de Duitse bevolking krijgt straks gecompenseerd terwijl dat voor buitenlanders niet het geval is. De ANWB gaat ervan uit dat dit punt goed kan worden gebruikt in de procedure die de Nederlandse en Oostenrijkse minister hebben beloofd om Duitsland voor het Europese Hof te brengen.
De ANWB verwacht ook dat het laatste woord over de Duitse tol nog niet is gezegd in het Europees Parlement.