ANWB-leden willen uniformiteit milieuzones

ANWB-leden zien dat er steeds meer milieuzones bij komen in binnen- en buitenland  en dat er verschillende regels worden gehanteerd voor deze zones. Recentelijk kwamen de milieuzones van Parijs, Lyon en Grenoble in het nieuws. Dit zorgt voor veel onrust bij vakantiegangers.

Onduidelijkheid

Voor velen is onduidelijkheid wat er van hen verwacht wordt bijvoorbeeld bij de aanschaf van milieustickers en of er beboet wordt als je als buitenlander de regels overtreedt. Uit representatief onderzoek onder 1200 leden, dat de ANWB eind vorig jaar hield, blijkt dat bijna driekwart van de leden (71%) wil dat de ANWB zich gaat inzetten voor Europese uniforme regels op dit gebied. 

Meer eenheid

De ANWB geeft daar gevolg aan en bespreekt momenteel met automobielclubs uit andere landen hoe meer eenheid mogelijk is. In principe kunnen gemeentes nu zelf de grenzen bepalen welke auto’s  ze wel of niet toelaten. Dat heeft geleid tot veel verschillen in de wijze van communicatie langs de weg, verschillen in regelgeving en handhaving. De ANWB wil dat de regels voor milieuzones uniform en eerlijk zijn. Dat vraagt om uniforme verkeersborden, eenvoudige bestelmethodes en wederzijdse erkenning van landen van elkaars milieustickers. 

Meer informatie op www.anwb.nl/milieuzone