ANWB: Duitse tol nog duurder

De ANWB voorziet dat de wijzigingen die op het laatste moment in Duitse tolplannen zijn aangebracht,  ongunstig voor de Nederlandse automobilist uitvallen.  De wijzigingen houden onder meer in dat voor de vignetten voor 10 dagen en 2 maanden, het tarief wordt bepaald afhankelijk van motorinhoud en emissieklasse van de auto.  Omdat Nederlanders relatief vaak oudere auto’s rijden of de technische kenmerken moeilijk kunnen aantonen, geldt vaak de duurste tariefklasse.

Voor een vignet van 10 dagen worden de tarieven 5, 10 of 15 euro en voor 2 maanden 16, 22 of 30 euro. In de oorspronkelijke plannen was dit 10 en 22 euro.

De ANWB gaat er nog steeds vanuit dat de verantwoordelijke eurocommissaris Bulc de Duitse plannen streng zal beoordelen. Volgens de bond is er nog steeds sprake van discriminatie omdat Duitse automobilisten gecompenseerd worden. Ook bestaat er nog grote twijfel of Duitsland er daadwerkelijk een bedrag van betekenis aan overhoudt voor noodzakelijk onderhoud aan de snelwegen. De ANWB is daarom nog steeds tegen het plan.  De Duitse overheid wil de tol invoeren per 1 januari 2016.  

Meer informatie over Duitse tol

www.anwb.nl/tolduitsland