ANWB-voorman biedt petitie tegen Duitse tol aan in Brussel

ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen heeft vanmiddag in Brussel  de petitie met 43.000 handtekeningen tegen de tolplannen voor Duitsland symbolisch overhandigd aan Europarlementslid Wim van de Camp (CDA). Het Europarlementslid is coördinator verkeer voor de grootste fractie (EVP) in het Europarlement.

 

43.000 handtekeningen

De ANWB is tegen de invoering van een tolvignet in Duitsland. Zo vindt de bond het onrechtvaardig dat alleen buitenlanders tol gaan betalen voor het gebruik van Duitse wegen. Duitse ingezetenen worden voor de tolkosten gecompenseerd. Daarnaast wijst de ANWB erop dat de plannen een inbreuk vormen op het vrije verkeer binnen Europa.
De ANWB is na het bekendmaken van de plannen op 7 juli van dit jaar een actie gestart tegen de plannen.

Meer over de actie tegen de Duitse tolplannen