ANWB blijft tegen Duitse tol

De ANWB is nog steeds tegen de invoering van tol in Duitsland. Dat concludeert de bond na bestudering van het wetsvoorstel van de Duitse minister van verkeer. Het wetsvoorstel wijkt niet af van de eerdere voornemens. Grootste bezwaren van de bond zijn dat invoering van tol tegen de Europese gedachte van vrij verkeer van goederen en personen ingaat. Bovendien is het plan discriminerend voor buitenlanders omdat Duitse ingezetenen via hun belasting deels gecompenseerd worden. Dat maakt dat het plan onacceptabel is en blijft.

Eerder heeft de ANWB 43.000 handtekeningen van Nederlanders tegen tol in Duitsland overhandigd aan Europarlementariër Wim van de Camp.

De ANWB zal de nieuwe Eurocommissaris van Transport op de hoogte brengen en vragen zorg te dragen dat de Europese Commissie  de plannen toetst aan de hand van de bezwaren van de ANWB. Nu blijkt dat er een voornemen is om geen tol heffen op het onderliggend wegennet zal de ANWB haar vragen ook aandacht te hebben voor de gevolgen voor de verkeersveiligheid.  

Meer informatie

www.anwb.nl/tolduitsland