Geen NL kentekengegevens doorgeven voor Duitse tol

Volgens de ANWB mag de Nederlandse overheid geen kentekengegevens doorgeven aan de Duitse autoriteiten voor een naheffing van tol. De betreffende Europese richtlijn verplicht hier alleen toe bij zware verkeersovertredingen.

Ook andere verdragen met Duitsland voor uitwisseling van kentekengegevens zouden volgens de bond herzien moeten worden zolang de tolplannen discriminerend  blijven.  De Tweede Kamer buigt zich komende donderdag over de Duitse tol.

Nederlands kentekenregister

De ANWB voorziet dat de Duitse overheid gebruik zal willen maken van het Nederlands kentekenregister na invoering van tol voor personenauto’s. Duitsland heeft plannen om tol met een elektronisch systeem in te voeren. Automobilisten die al dan niet bewust geen bedrag aan tol hebben voldaan, krijgen een rekening plus een boete thuisgestuurd. Hiervoor zijn gegevens nodig uit het Nederlands kentekenregister. 

Tolheffing discriminerend voor buitenlanders

De bond vindt tolheffing discriminerend voor buitenlanders omdat Duits ingezetenen via hun belasting deels gecompenseerd worden voor de kosten van het vignet. Dat maakt het plan juist onacceptabel, zo vindt de ANWB. De ANWB wijst er verder op dat invoering van tol haaks staat op het principe van het vrije verkeer van goederen en personen in de Europese Unie.

De ANWB heeft vorige week een brief gestuurd naar de verantwoordelijke Eurocommissaris van transport om de bezwaren tegen de Duitse tolplannen uiteen  te zetten. 

Meer informatie

www.anwb.nl/tolduitsland